گزارش سامانه

گزارش درخواست های مردمی به همراه پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاهها

 مشروح درخواست های مردمی به همراه  پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاهها در سامانه از ابتدای آذر  ١٣٩٧ بروز رسانی می شود

برای دریافت فایل اکسل اینجا کلیک کنید

excel